Vilka är vi

 

     

AB Karlskrona Kylservice är unikt genom den kompetens personalen besitter för att utföra de helhetslösningar vi säljer; kompletta installationer av kyl- och frysanläggningar, värmepumpsanläggningar och klimatanläggningar. Tre personer har INCERTs certifikat som krävs för att arbeta med kyl- och värmepumpsanläggningar. Dessa certifieringar förnyas vart femte år, liksom lödarkompetensen i företaget säkerställs med ett prov varje år.

EUs lagstiftning medför många ändringar av existerande lagar och regler, som vi just nu anpassar oss till. Med dessa förändringar breddar vi ytterligare personalens kompetens. Vi kommer inom kort att utbilda samtliga av våra tekniker i ABC första hjälpen och V11 kommer samtliga tekniker att certifieras enligt dom nya lagar som gäller.

Vi har stor kompetens och erfarenhet av stora energibesparande installationer. Vi utför alla former av stora värmepumps installationer men installerar även mindre värmepumpar för villor. Energibesparande investeringar börjar ofta direkt ge återbäring i form av lägre kostnader. 

Vi är naturligtvis kvalitetscertifierade enligt ISO 17020 samt miljöcertifierad med ISO 14001. Denna certifiering borgar för att vi jobbar på ett säkert sätt. Vi sätter kvalitet högt och månar om miljön.

Vi vill erbjuda produkter och tjänster som tar hänsyn till både människa och miljö och har därför utarbetat en miljöpolicy. För att kunna verka för ett långsiktigt uthålligt samhälle är det viktigt att aktivt samarbeta med leverantörer, entreprenörer och konsulter. Om vi alla fokuserar på samma övergripande mål kan vi skapa en bättre miljö.

Idag är vi 4 st anställda på Karlskrona kylservice, men vår ambition är mycket
högre än så och vi letar efter ytterliggare kyltekninker att anställa.

 

 

 

 

VÅRT MÅL ÄR ENKELT

En bra affär är när kund, miljö och entreprenör är nöjda

© AB Karlskrona kylservice - Alla rättigheter reserverade Hemsida från C4Media